L E T ' S  C O N N E C T

welcome to the kate stapleton experience!

FOLLOW ME ON

on instagram

@KATESTAPLETONPHOTO

RENO, NEVADA | LAKE TAHOE | & BAY AREA WEDDING PHOTOGRAPHER